ΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΨΗΛΩΜΑΤΑ

Χλωρό μποστάνι πότιζε χιλιοδιψασμένο 
στο αυλάκι οι λεύκες σφύριζαν
Κι ως κοίταξε ψηλά 
το λευκό πόδι της βάδιζε δίχως ήχο
Στο μονοπάτι του λόφου 
ασώματα πόδια σε κόκκινο φουστάνι
Ποιος σκάει για χλωρό μποστάνι χιλιοδιψασμένο
Άστο να καίγεται να στεγνώνει να μαραίνεται.
Εκείνα τα πόδια ν’ ακολουθήσω μέχρι το κορμί τους
Και τη μορφή της που το αίνιγμα της με ξεθεώνει 
Το φωτεινό της πέρασμα σε εξυψώνει;
Μπούκωσε κόκκινο που σήκωσε η ποδιά της
Από τα μάτια της ερχόταν μια μπόρα 
που την ετοίμαζαν οι αστραπές τους
 

Advertisements