Ο άγιος θάνατος

Ο θάνατος δεν είναι αντικειμενικός
σβουριχτά χτυπάει από το μέσα μέσα
υποκειμενικότατα
 
Advertisements