Τοπίο σε αναμονή

  Βυθίσου στο ποτάμι της ζωής μη σε πτοούν τα φαινόμενα Και άσε το αδιανόητο να το παρασύρει ο θολός βυθός μακριά.   Πράξη σε χρώματα ευάγωγα να ρέει το βλέμμα απαλά. Η κρούση προκύπτει όταν το ενέργημα του βάθους δρα στο συνειδησιακό και εγείρει όλες τις ψυχικές δυνάμεις , τις συγκεντρώνει  σε μια αιχμή ,και […]