Η μαύρη φωνή

Μεγάλη φωταψία άναψε μουσική ψυχή Τι είχε να πει ήχος που μαρτύραε βαθιά παλμούς τι έχουμε από απειλές του μάρτυρα συγκομίσει οφειλές προπαντός που η μεμβράνη συντονίζοντας ύψη δονεί το απόμακρο από χέρι που εζητήθη διάθεση κινεί τα φύλλα άκοφτα λάμψη με δοτικό φως σαν δεύτε κραυγάζον τυφλό πράσινο λάμπει στα κιγκλιδώματα φως τρέχει παράλληλα […]

ΛΥΟΜΕΝΟΙ

Χείλη είναι πικρά, είναι υποψιασμένα, είναι από πηλό, είναι η χρώση θανατερή. Βυζαίνω με θυμό που έγινε τρυφερότητα , θυμικός ο εαυτός στη συνεύρεση κάμπτεται δοτικά, η λατρεμένη πλευρά τρέπει εγκάρδιο το πάθος. Γοερή γητεμένη αναβλύζει θερμή, τήκεται η ψυχή, μαζί η αλγηδόνα. Δίνεται όλο σε τρυγητό σαν δικό σου ένα, σαν κανένα, ξαναστήνεται σκήνωμα […]