Μιχαλιός

Ο Μιχαλιός εφόρεσε σαρίκι
στραβά κοιτάει
βήχει ξεβήχει
ένα για εκείνον μετράει

βλέπει στο πιλοτήριο τον Καρυωτάκη
ανάβει το μηχανισμό
Γειά σου πατριωτάκι;

στραβά κοιτάει
βήχει ξεβήχει
κι ολα τα στέλνει στο χαμό

στη μνήμη του Μιχαλιού

*
Milenium

Ο Μιχαλιός ν εφόρεσε σαρίκι
Στο μπόινγκ μπαίνοντας βήχει ξεβήχει
Βλέπει στο πιλοτήριο τον Καρυωτάκη
Τα twin του δείχνει
Και πάρτα κάτω/στο φτερό
Ντεγκρέ ζερό
Μηδενισμός κοντέρ/και να
Μυριάδες τα μηδενικά.
15.1.04 της Ναταλίας.

Advertisements