Στο Γυαλικαφενέ

(Από ασημένια καδένα σκορπώ άρωμα παλιάς αγαπημένης)

Δρυόφυλλο σελιδοδείκτης στου «Κουβαρά»
τους αξετύλιχτους τόμους.Τόμαρος,ο μόνος
πραγματικός πιστωτής σελίδων επί σελίδων
Δώρειον μέλος σε μελισσών κρινί
κερήθρα ευκρινή πηγάδια σε γκρεμό κοντά στον ουρανό
μέλος ,πεντατονικής κλίμακας
δρύς μέσα στου ήλιου τα χρυσάφια
ήλιος μολοσσικής σπορά
ταύρος στη Στυγός τα νερά
«Γά καρπούς ανύει δι ό κλύζεται ματέρα Γαία»
Στο Γυαλικαφενέ
παίρνει το κλαρίνο την πνοή πολύκλαδη μνήμη
βουητό νερών άνεμος στα κλωνάρια σείεται σύγκρορμη Φηγός
Από πέντε ποτάμια κ ά θ α ρ σ ι ς κι έβαψαν και τα πέντε Γιάννη μ’ !
πέντε κλωνιά νερό πολυφωνικό κι έγινε η μνήμη γιατρικό.

Οι Μολοσσοί έκαναν το σίδερο σπαθί αστροπελέκι και τό’ ζωναν στη μέση, λεβέτι και απόσταζαν εέρση κάτω απ’ την ιερή τους φηγό.
(Ζευς) κατά Όμ., ύψόθεν ήκεν εέρσας αίματι μυδαλέας εξ αιθέρος, Α, 53, …

Advertisements