*

Σπίτι από μαύρο μπρούτζο κι αλουμίνα

γκριμάτσα

για τρελούς καθρέφτες

κάνω μιά καρβουνογραφία

είναι το θέμα μου

παρμένο με ξυράφι 

σε χωρώ σε κόκκινο τετράδιο

σε φορώ κόκκινο σημάδι

ωσάν νερομπογιά στά-

ζει

το

αί-

μα

οι όρκοι Υόρκη

θά’χει τα μάτια σου ο θάνατος

χωμάτινη σάρκα η πόλη σου ποθητή μάγμα λάβα τρέλα

*

Advertisements