Αισθητό και αόρατο

Τώρα που είμαι στο μηδέν
ξέρω να επέμβω
γιατί το μηδέν δεν έχει διάρκεια
όμως μπορεί να δίνει στόχο
στο αμέσως προσεχές
*
ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Έχει ο κόσμος μιά τέτοια μοίρα,να με ανακλά;
Η όραση που ανοίγεται δεν έχει διανοιγεί;
Οι αισθήσεις στο βάθος τους δεν ανακλούν η μιά την άλλη;
ο κόσμος γύρω,μα το εντός;
(πώς,πού ανακλάται;)
___________
άχνες υγρές τυλίγουν τη γυμνή υγρότητα
στο νερό η σάρκα του κόσμου πυκνώνει
και αραιώνει συγχρόνως ,το μακρινό και το εγγύς
φανερώνουν την παρουσία τους και την απουσία τους
πλήρως.Όν και μη Όν εναλλάσσουν την ισχύ τους
σαν μέταλλο κα σαν ατμός συνέχεια.-
Είναι λοιπόν ο κόσμος μιά αντανάκλαση στα
μάτια;Πώς τότε τα μάτια της με βλέπουν;
Πώς με το σώμα της όλο και όλη με βλέπει;
Παραβλέπω τα νερά,η υγρότητά της με κυριεύει!
Μα τι μπορώ να ανακλώ που με τόση προπέτεια μού
καταλογίζεται,αφού βαδίζω δίπλα στα βλεπόμενα που με
υπάρχουν,με συνιστούν;
*
Τώρα που είμαι στο μηδέν
ξέρω να επέμβω
γιατί το μηδέν δεν έχει διάρκεια
όμως μπορεί να δίνει στόχο
στο αμέσως προσεχές
*

Advertisements