ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Άρλ Αλεξικέραυνο κυπαρίσσι γειώνει του ήλιου την πυράδα επάνω που καρποφορεί κυπαρισσόμηλα για στολισμό της Προζερπίνας είχε τα κυπαρίσσια του πινέλα θανατερά για μια αιωνιότητα βρίσκει κενό στην καταιγίδα Βικέντιος του ήλιου, Βικέντιος του θανάτου Πώς το τραβά αυτό το σμαράγδι απ’ την αιχμή του και δεν το ξεριζώνει σαν του πουλιού το ράμφος που […]