παλιά οικητήρια

 

Στο αμιγές φως σκληρό νερό λεπτός αέρας
πέτρινη σκάλα
απέριττο τόξο μυστηριακή αγκάλη
ανατολική κόγχη θάλασσας
Καθρέφτης λαών ενοτήτων εθνοτήτων
εκεί πρωτοβάπτισμα του ήλιου
εκεί η κραταίωση
έγινε βύθισμα τωρινό

Αψίδες από πέτρα υψώθηκαν στο φως
στον άνεμο
είδαν στρατιές να τις διαβαίνουν αιώνες
τώρα μόνο άνεμος
κατώφλια λιωμένα τώρα μόνο πέτρα
Βυθίζεται ένας ήλιος προς τη δύση
οι φοινικιές ορθώνονται στον αλύγιστο αέρα
κύματα μαύρα πικρά γέρνουν με ορμή
ο φάρος ανάποδα γεμίζει σκοτάδι το βυθό
Είναι μια ώρα οικουμένη
γενέθλιος χρόνος αναστρέφεται

η πολλή Αλεξάνδρεια ,οι πολλές Αλεξάνδρειες
είναι τώρα του βάθους
ο Φάρος ανάποδα. Πηγάδι στην ερημιά της μεσογείου
αντίστιξη ερήμου
Τώρα όλος ο ποιητής είναι γλώσσα