Στο φως ανέβα

Σκοτεινό ρούχο απλωμένο
στο σύρμα
η νύχτα ανοίγει
ποτίζει σκοτάδι και άρωμα

εκατόφυλλο σκοτάδι
ρόδι ο χρόνος
σπάει
στα πορφυρά του αστέρια

Χέρι που ευλογεί την κατάρα τσακίζει
Νύχτα για θεούς