Το τρομερό είναι το θαύμα

Να παρασύρεσαι από την καταιγίδα του ρυθμού.
Να παρασύρεσαι από το ρυθμό της καταιγίδας
σύντροφο έγνοια κατά τη διάρκεια του αγώνα ,αγωνία
καθώς πάνω από το χάος το πνεύμα χτυπά τα φτερά
να μιληθεί ό,τι δεν ήταν απωθημένο μέσα στο ερώτημα.
Κάτω από το ρούχο λάμπει όπως ρούχο
ζωντανότερο αίμα ο νόμος γραμμένος στην καρδιά
πακτωμένο κέντρο ο στόχος στη γούρνα με το ασήμι
η φωτιά φοβερίζει με φλόγα λευκή για μαύρη
καθώς το πνεύμα πάνω από το χάος χτυπά τα φτερά
η πόλη σφύζει, ο λόγος κάθαρση
το τρομερό είναι το θαύμα
δάκρυα από ματόκλαδα φωτεινά
όπως από φύλλα όπως από κλαδιά σταγόνες
ερωτικό φονικό αγάπηση πρώτη
στόχος είναι πακτωμένο κέντρο
γαλαζοπόρφυρο στη γούρνα με το ασήμι. 
Η φωτιά φοβερίζει με φλόγα λευκή για μαύρη
καθώς πάνω από το χάος το πνεύμα χτυπά τα φτερά
ερωτικό φονικό αγάπηση πρώτη.
Το τρομερό είναι το θαύμα.