Διαγωνισμός

ΡΟΥΦΙΝΟΣ
Ξεσυνερίζονταν η Ροδόπη η Μελίτη κι η Ροδόκλεια
σαν ποιά ‘χει πιό όμορφο μουνάκι
Με διάλεξαν να κρίνω και ,όπως κι εκείνες οι θεές, στήθηκαν
μπροστά μου ολόγυμνες λουσμένες στο άρωμα
Και της Ροδόπης στα μπούτια ανάμεσα διαμάντι
….[ ]όπως τσαμπί από τριαντάφυλλα το σκίζει ο άνεμος
Όσο για της Ροδόκλειας έμοιαζε με λείο χλωρό δίχαλο
κλαδί κουτσουπιάς ξεφλουδισμένο
και στο νερό του Καλαμά λουσμένο
Κι όπως μου γνέφει το πάθημα του Πάρη, μαζί
τις τρεις τρέχω αθάνατες να στεφανώσω.

ΡΟΥΦΙΝΟΥ

῎Ηρισαν ἀλλήλαις Ροδόπη͵ Μελίτη͵ Ροδόκλεια͵ τῶν τρισσῶν τίς ἔχει
κρείσσονα μηριόνην͵
καί με κριτὴν εἵλοντο· καὶ ὡς θεαὶ αἱ περίβλεπτοι ἔστησαν γυμναί͵
νέκταρι λειβόμεναι.
καὶ Ροδόπης μὲν ἔλαμπε μέσος μηρῶν πολύτιμος < >
< > οἷα ῥοδὼν πολλῷ σχιζόμενος ζεφύρῳ …
τῆς δὲ Ροδοκλείης ὑάλῳ ἴσος ὑγρομέτωπος οἷα καὶ ἐν νηῷ
πρωτογλυφὲς ξόανον.
ἀλλὰ σαφῶς͵ ἃ πέπονθε Πάρις διὰ τὴν κρίσιν͵ εἰδὼς τὰς τρεῖς
ἀθανάτας εὐθὺ συνεστεφάνουν.

 

*

Η απόδοση στη νέα διάλεκτο ,από μένα

 

 

 

Advertisements