Εξαίφνης

«Η ψευδαίσθηση μάς έχει μετατρέψει σε περιηγητές και ερευνητές της «ερήμου της πραγματικότητας» (Η πολλή ευλάβεια σωματοποιημένη από πένθος, δεν άφηνε το βλέμμα να δει παρά ως εκει που οδηγούσε η ακτίνα του άστρου αυτού…) «ο συγγραφέας είναι αυτός που γράφει παρά αυτός που εμπνέεται…» Απαιτείται Ορεία Κρύσταλλος για να άρει εντός της το σωρευμένο […]